Υπηρεσίες

Εγχυτα σκυροδέματα

Κατασκευή μανδυών επί υφισταμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος για την ενίσχυση των διατομών και την αύξηση της φέρουσας
ικανότητας των δομικών στοιχείων επί των οποίων εφαρμόζεται.

Αμμοβολή-Αντιδιαβρωτική προστασία

Η εργασία αυτή πραγματοποιείται με ειδικό συγκρότημα(αμμοβολή-αεροσυμπιεστής) με ειδική μεταλλική άμμο και συμβάλλει αποφασιστικά στον καθαρισμό των υφιστάμενων αποκαλυφθέντων οπλισμών οι οποίοι έχουν υποστεί διάβρωση λόγω των δυσμενών συνθηκών οι οποίες επέδρασαν στην κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα: Αμμοβολή-Αντιδιαβρωτική προστασία

Αρμολογήματα

Είναι η εργασία της διάνοιξης και του επιμελημένου καθαρισμού των αρμών των λιθοδομών και η πλήρωση σε μία ή περισσότερες στρώσεις με κονιάματα ειδικών συνθέσεων έτοιμα ή παρασκευαζόμενα επί τόπου ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
Η εργασία αυτή εκτός από τη μεγάλη βελτίωση της συμπεριφοράς των λιθοδομών σε πρόσθετες καταπονήσεις ,μπορεί εφ' όσον πραγματοποιηθεί με επιμέλεια να προσδώσει και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία στο κτίριο αναβαθμίζοντας το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Αποκατάσταση διατομών με ρητινοκονιάματα

Εφαρμόζεται σε υφιστάμενα σκυροδέματα πλάκες ,δοκούς ,υποστυλώματα στηθαία,τοιχεία των οποίων η διατομή μετά από κατάλληλη επεξεργασία με εργαλεία χαμηλής κρούσης έχει υποστεί απομείωση λόγω διόγκωσης ή μερικής αποφλοίωσης εξ αιτίας των οπλισμών οι οποίοι υπέστησαν μερική ή και ολική διάβρωση.

Διαβάστε περισσότερα: Αποκατάσταση διατομών με ρητινοκονιάματα

Ινοπλισμένα επιχρίσματα

Αφορά την κατασκευή επιχρισμάτων σε τρείς τουλάχιστον στρώσεις πάχους 3-4 εκ. συνολικά με διαφορετικές συνθέσεις κονιαμάτων επί τόπου παρασκευαζομένων και προσθήκη ινών πολυπροπυλενίου οι οποίες προσδίδουν περαιτέρω συνεκτικότητα και αντοχή στο τελικό επίχρισμα.
Τα ινοπλισμένα επιχρίσματα έχουν και εφαρμογή σε τοιχοποιίες στις οποίες έχει προηγηθεί και τοποθέτηση ελαφρού οπλισμού συνήθως πλέγματος συμβατικού, γαλβανισμένου ή και ανοξείδωτου κατάλληλα στερεωμένου.

Αναστολείς διάβρωσης

Η εργασία αυτή εφαρμόζεται σε υφιστάμενες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα τις οποίες θέλουμε να θωρακίσουμε περαιτέρω απέναντι στις συνθήκες που επικρατούν λόγω εξαιρετικής καταπόνησης από δυσμενή καιρικά ή και περιβαλλοντικά φαινόμενα.

Διαβάστε περισσότερα: Αναστολείς διάβρωσης