> ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ ΚΑΙ ΦΡΑΝΤΖΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. (ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΙΞ) .

Το κτίριο το οποίο είναι γνωστό σε ολόκληρη την Αθήνα και σχεδόν γνωστό σε ολόκληρο το Πανελλήνιο ,πρόκειται για το παλαιό εργοστάσιο της ζυθοποιϊας ΦΙΞ επί της Λεωφόρου Συγγρού.Το κτίριο κατεδαφίστηκε εν μέρει κατά την κατασκευή του σταθμού ΜΕΤΡΟ στάση ΦΙΞ. Το υπόλοιπο κτίριο το οποίο παρέμεινε χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο που εξέφραζε την βιομηχανική εποχή στα τέλη του 19ου αιώνα στην Αθήνα.


Στο κτίριο αυτό αποφασίστηκε να μεταστεγαστεί το ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και δημοπρατήθηκε η κατασκευή του από το Ε.Μ.Σ.Τ. με την αιγίδα του εποπτευόμενου φορέα που είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.


To τμήμα της εργολαβίας που ήταν εξαιρετικά σημαντικό και σύνθετο και αφορούσε την Αποκατάσταση και Ενίσχυση των Διατηρουμένων όψεων Λ.Συγγρού & Φραντζή καθώς και του Διατηρητέου τμήματος του κτιρίου ανατέθηκε και εκτελέστηκε από την εταιρεία μας.

 

1η ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η 1η φάση εργασιών ανατέθηκε στην εταιρεία μας από την εταιρεία ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε..το έτος
2008 και ολοκληρώθηκε το έτος 2009.


Οι εργασίες που εκτελέστηκαν κατά τη φάση αυτή ήσαν οι παρακάτω:

 

 • Υποστυλώματα όψεων Λ. Συγγρού και Λ.Φραντζή
 • Εκτενής καθαρισμός με ειδικούς λειαντήρες και υδροβολή
 • Αμμοβολή διαβρωμένων οπλισμών και αντιδιαβρωτική προστασία
 • Αποκατάσταση φωλεών και ελλειπόντων τμημάτων και πλήρης εξυγίανση των επιφανειών με μη συρρικνούμενο,ινοπλισμένο, θιξοτροπικό κονίαμα Emaco S88c.
 • Ενίσχυση όλων των στύλων και καθ' όλο το ύψος με μεταλλικά ελάσματα αμμοβολισμένα .Τα ελάσματα τοποθετήθηκαν με βάση τα σχέδια της μελέτης και όλες τις αναγκαίες προσαρμογές που απαιτήθηκαν από τα πραγματικά δεδομένα του έργου.Συγκολλήθηκαν με εποξειδική ρητίνη σε μορφή πάστας P103 και πραγματοποιήθκε επί πλέον μηχανική-χημική αγκύρωση με θερμογαλβανισμένες ντίζες της HILTI ,πακτωμένες με εποξειδική ρητίνη Anchorfix 3+ .
 • Eνίσχυση όλων των τοιχωμάτων από λιθοδομή και σκυρόδεμα επι της Λ.Συγγρού με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα .
 • Ενίσχυση των κεντρικών κυκλικών στύλων με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

 

2η ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η 2η φάση εργασιών που ήταν πολύ μεγαλύτερου τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου ανατέθηκε στην εταιρεία μας από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.το έτος 2011 και ολοκληρώθηκε το έτος 2012.


Οι εργασίες που εκτελέστηκαν κατά τη φάση αυτή ήσαν οι παρακάτω:

 

 • Eκτενής καθαρισμός με λειαντήρες και υδροβολή του συνόλου των επιφανειών του διατηρητέου τμήματος του κτιρίου(υποστυλώματα,πλάκες ,δοκοί,τοιχώματα).
 • Αμμοβολή όλων των επιφανειών ,καθαίρεση σαθρών και ημιαποκολλημένων τμημάτων και αντιδιαβρωτική προστασία των οπλισμών.
 • Ενίσχυση όλων των κυκλικών υποστυλωμάτων του Διατηρητέου με οπλισμούς ,βλήτρα και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
 • Ενίσχυση του συνόλου των πλακών και δοκών του Διατηρητέου κτιρίου με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
 • Ενίσχυση των τοιχωμάτων του υπογείου της Καλλιρόης με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
 • Βλητρώσεις και αγκυρώσεις όλων των οπλισμών στα υφιστάμενα πέδιλα.
 • Κατασκευή και τοποθέτηση όλων των οπλισμών ,βλητρώσεις και αγκυρώσεις στα υποστυλώματα με οβάλ μορφή(«φασόλια») της οδού Καλλιρόης.
 • Εξασφάλιση όλων των συνδέσεων του Διατηρητέου κτίριου σε όλα τα επίπεδα με τα προστιθέμενα νέα ένθετα κτίρια με κατάλληλες αγκυρώσεις οπλισμών,βλήτρων,ντιζών και κατάλληλων ηλεκτροσυγκολλήσεων όλων των «χαλινών» συνδέσεως των δοκών.
 • Προετοιμασία ,οπλισμοί και διαμπερείς αγκυρώσεις σε όλα τα επίπεδα όλων πλακών του διατηρητέου κτιρίου στην άνω ίνα.

Η στατική μελέτη πραγματοποιήθηκε από το γραφείο Π. Μπαμπίλης & Συνεργάτες Ε.Ε.


Η μελέτη εφαρμογής των στατικών επιμελήθηκε από το μελετητικό γραφείο Γ&Γ Πενέλης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.
Οι προσαρμογές των οπλισμών στα πραγματικά στοιχεία του έργου και οι λεπτομέρειες εφαρμογής πραγματοποιήθηκαν και προτάθηκαν από τον κο Ταϊγανίδη Χαράλαμπο .


Την επίβλεψη των εργασιών είχε η εταιρεία ΕΛΛΗΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.


Από την εταιρεία ΑΝΤΟΧΗ Α.Τ.Ε την επίβλεψη ,οργάνωση του έργου είχε ο Ταϊγανίδης Χαράλαμπος Πολιτικός Μηχανικός με βοηθό τον Ταϊγανίδη Παναγιώτη Μηχανικό Δομικών Εργων.