Ανθρακοϋφάσματα

Εφαρμογή ειδικών υφασμάτων από ίνες άνθρακα με χρήση εποξειδικών ρητινών για την ενίσχυση των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και φερόντων ή μη τοίχων. Το είδος των ανθρακοϋφασμάτων, οι στρώσεις εφαρμογής, τα πλάτη κλπ είναι αποτέλεσμα της μελέτης που προηγείται για τις εκάστοτε κατασκευές.