Βλήτρα ,αγκύρια

Είναι τα στοιχεία από οπλισμό συμβατικό ή γαλβανισμένο ή INOX ή Ανθρακονημάτων, τα οποία συμβάλλουν στην αγκύρωση και σταθερή εφαρμογή των οπλισμών και ανθρακοϋφασμάτων επί των υφισταμένων σκυροδεμάτων ή τοιχοδομών.

 

Η αγκύρωση πραγματοποιείται με διάνοιξη καταλλήλων οπών ανάλογα με τη διάμετρό τους, ακολουθεί εκτενής και συστηματικός καθαρισμός και τέλος πάκτωση με κατάλληλες εποξειδικές ρητίνες.